Hva er akkumulert verdi?

Den akkumulerte verdien er den totale verdien av alle innbetalingene som har blitt gjort til en livsforsikring frem til et visst punkt. Denne verdien inkluderer ikke noen renter som kan ha blitt opptjent på polisen. Er akkumulert verdi det samme som fremtidig verdi? Svaret på dette spørsmålet avhenger av konteksten det stilles i. Generelt er … Les mer