Hva er et avbetalingssalg?

Avbetalingssalg er en type salgskontrakt hvor kjøper betaler for eiendommen eller varene i periodiske betalinger, i stedet for i ett engangsbeløp. Selgeren registrerer salget som inntekt når hver betaling mottas. Hvordan registrerer du kundefordringer? Forutsatt at du ønsker å vite hvordan du registrerer fordringer i bøkene dine, er det et par ting du trenger å … Les mer

Nåverdi rentefaktor for livrente (PVIFA)

Nåverdirentefaktoren for livrente (PVIFA) er faktoren som brukes til å bestemme nåverdien av en livrente. PVIFA brukes til å diskontere fremtidige utbetalinger av en livrente til nåverdien. PVIFA er en funksjon av renten og antall perioder i livrenten. PVIFA beregnes som: PVIFA = 1 – (1 / (1 + i)^n) hvor: i = rente n … Les mer