Ikke-kontrollerende interesse

En ikke-kontrollerende eierandel er definert som den delen av et selskaps egenkapital som ikke eies av morselskapet. Det er med andre ord den delen av selskapet som eies av andre aksjonærer enn morselskapet. Den ikke-kontrollerende eierandelen er også kjent som minoritetsinteressen. Den ikke-kontrollerende eierandelen er viktig å vurdere når man analyserer et selskaps regnskap. Dette … Les mer