Relativ kjøpekraftsparitet (RPPP)

Relativ kjøpekraftsparitet (RPPP) er en økonomisk teori som sier at valutakursen mellom to valutaer er lik forholdet mellom prisene på en varekurv i hver valuta. Med andre ord, RPPP holder at valutakursen mellom to valutaer justeres for å sikre at prisene på en varekurv er de samme i begge valutaer. Det finnes en rekke ulike … Les mer

Stigende kanaldefinisjon

En stigende kanal er et prismønster som skapes når prisene trender oppover. Den stigende kanalen opprettes ved å tegne en trendlinje som forbinder de høyeste av prishandlingen, og deretter tegne en andre trendlinje som forbinder de laveste av prishandlingen. De to trendlinjene vil skape en kanal som prisene vil bevege seg innenfor. Den stigende kanalen … Les mer