Justert balansemetode

Den justerte saldometoden er en måte å beregne renter på en kredittkortsaldo. Med denne metoden beregnes renten basert på kortinnehaverens gjennomsnittlige daglige saldo, inkludert eventuelle nye kjøp og betalinger gjort i løpet av faktureringssyklusen. Fordelen med denne metoden er at den gir kortholdere en frist på nye kjøp, noe som kan hjelpe dem med å … Les mer

Påløpte renter Definisjon og eksempel

Påløpte renter er rentene som har akkumulert på en obligasjon siden siste rentebetaling ble utført. For eksempel, hvis en obligasjon betaler renter halvårlig og den siste rentebetalingen ble utført for seks måneder siden, vil den påløpte renten være renten som har akkumulert på obligasjonen de siste seks månedene. Den påløpte renten er viktig fordi den … Les mer