Hva gjør EU overnasjonalt?

Den europeiske union (EU) er en overnasjonal union av 27 medlemsland som er lokalisert i Europa. EU ble etablert i 1993 med Maastricht-traktaten, som opprettet Det europeiske fellesskap (EF), forgjengeren til EU. EU har sin egen valuta, euroen, og sitt eget flagg. EU er overnasjonalt fordi det har sine egne institusjoner og egne lover. EU … Les mer