Hva er fluktfrekvensen?

Avvisningsfrekvens er et begrep som er mye brukt i digital markedsføring. Spesielt i strategiene som tar sikte på å forbedre og analysere brukeratferd på et nettsted eller e-handel. Avvisningen skjer når en bruker kommer inn på et nettsted og forlater nettstedet uten å gjøre noe videre. Det vil si at den ikke blar gjennom nettstedet. … Les mer

Kategorier A

Hva er Lorenz Curve?

Lorenz-kurven representerer grafisk ulikheten som eksisterer i fordelingen av leie i et bestemt begrenset rom, normalt et land. Den grafiske fremstillingen er laget som følger: X-aksen brukes til å definere den akkumulerte populasjonen (P) som uttrykkes i% Y-aksen brukes til å definere den akkumulerte inntekten (Q) som uttrykkes i% Beste situasjon for Lorenz-kurven Jo nærmere … Les mer

Kategorier T