Finansiell mellommann

En finansiell mellommann er en enhet som yter finansielle tjenester til to eller flere andre parter. Finansielle mellommenn er vanligvis finansinstitusjoner, som banker, kredittforeninger og verdipapirforetak. De kan også være ikke-finansielle selskaper, som forsikringsselskaper og pensjonskasser. Finansielle mellommenn bruker sin egen kapital til å finansiere transaksjoner mellom sine kunder. Til gjengjeld tar de et gebyr … Les mer

Hva er en Dotcom?

En dotcom er et selskap som driver forretninger på nett. Begrepet «dotcom» er en forkortelse for «dot-com». En dotcom har vanligvis et e-handelsnettsted som det selger produkter eller tjenester gjennom. Dotcoms kan enten være fysiske virksomheter som har lagt til en online tilstedeværelse, eller de kan være virksomheter som kun er online. Dotcom-boomen på slutten … Les mer

Hva er geriljamarkedsføring?

Geriljamarkedsføring er en annonseringsstrategi som bruker ukonvensjonelle teknikker og som krever en minimumsinvestering for å oppnå bredest mulig mediedekning gjennom disse forslagene. Dette systemet gjør derfor ting som andre ikke gjør, og prøver å overraske brukeren med uvanlige handlinger som i noen tilfeller ikke blir ansett som reklame. En geriljamarkedsføringskampanje må være noe nytt, som … Les mer

Kategorier G