Hva det betyr å konsolidere

Begrepet «konsolidere» i regnskap refererer til sammenslåing av to eller flere selskaper under ett enkelt eierskap. Ved en konsolidering samles eiendeler og gjeld til komponentselskapene i en enkelt balanse. Inntektene og utgiftene til komponentselskapene er samlet i én resultatregnskap. Egenkapitalen til komponentselskapene er slått sammen på én egenkapitaloppstilling. Hvordan konsoliderer du regnskapet? Det er noen … Les mer

Hva er en utvidelsesformasjon?

En utvidelsesformasjon er et prisdiagrammønster preget av en rekke pristopper og bunner som blir gradvis bredere over tid. Mønsteret anses som en bullish indikator, da den viser at prisene trender høyere til tross for perioder med midlertidig svakhet. Utvidelsesformasjonen blir også noen ganger referert til som et «megafon» eller «utvidende kile»-mønster. Hva er avrunding av … Les mer