Abacus Definisjon

Kulerammen er et verktøy som brukes til matematiske beregninger som har vært i bruk i århundrer. Den består av en ramme med en serie perler eller skiver som kan flyttes opp eller ned på ledninger eller stenger. Hver perle eller disk representerer en annen verdi, og brukeren kan flytte dem rundt for å utføre addisjon, … Les mer

Ins and Outs of Information Management Technology (IMT)

Informasjonsadministrasjonsteknologi: Grunnleggende Er en IT-sjef en god jobb? En IT-leder er ansvarlig for planlegging, implementering og vedlikehold av en organisasjons datasystem. De fører også tilsyn med arbeidet til IT-personalet og sørger for at systemet møter behovene til organisasjonen. Jobben som IT-leder er god fordi den er viktig og har mye ansvar. Jobben er også god … Les mer

Frakobling

Frakobling er et begrep som brukes for å beskrive uavhengigheten til to variabler. I finansverdenen refererer frakobling til aksjekursenes uavhengighet fra den generelle ytelsen til økonomien. For eksempel, selv når økonomien er i en resesjon, kan noen aksjer fortsette å stige i verdi. Hva er metodene for frakobling av systemet? Det finnes en rekke metoder … Les mer