Hva er en desil?

Definisjon, formel for å beregne og eksempel. Hva er en desil? En desil er en statistisk enhet som brukes til å måle spredningen av et datasett. Spredningen av et datasett er et mål på hvor spredt dataene er. Formelen for å beregne en desil er: Desil = (N + 1) * X, der N er … Les mer