Investeringsdefinisjon nedenfra og opp

Bottom-up-investering er en investeringsstrategi som fokuserer på analyse av individuelle aksjer, snarere enn på det generelle markedet eller makroøkonomiske forhold. Målet med bottom-up-investeringer er å finne selskaper som er undervurdert av markedet og som har potensial til å generere sterk avkastning. bottom-up-investorer vil vanligvis gjennomføre en detaljert analyse av et selskaps regnskap, forretningsmodell og konkurranselandskap. … Les mer