Distress Cost

Nødkostnaden er den forventede kostnaden for et konkursfirma, inkludert kostnadene ved omorganisering, avvikling og andre tilleggskostnader. Nødkostnaden er typisk estimert som en funksjon av firmaets eiendeler, gjeld og andre egenskaper. Nødkostnaden er en viktig faktor i corporate finance fordi den kan ha en betydelig innvirkning på et firmas verdi. Et firma med høy nødkostnad kan … Les mer