Ex-Post

Begrepet «ex-post» refererer til en situasjon der hendelser allerede har skjedd og derfor er kjent. I finansiell analyse refererer ex-post til en investerings faktiske avkastning, i motsetning til forventet avkastning. En investerings ex-post-avkastning er nyttig for å vurdere om investeringen gikk bedre eller dårligere enn forventet. Hva er etterfølgende mål? Ex-post-mål er et statistisk mål … Les mer

Definisjon av semivariabel kostnad

En semi-variabel kostnadsdefinisjon er et begrep som brukes for å beskrive en type finansiell analyse der noen kostnader er faste og noen kostnader er variable. Denne typen analyse kan være nyttig i beslutningstaking fordi den kan bidra til å identifisere hvilke kostnader som sannsynligvis vil endre seg som svar på endringer i aktivitetsnivå. Hva er … Les mer

Hva er innenlandsk etterspørsel?

Når vi snakker om innenlandsk etterspørsel eller innenlandsk etterspørsel, refererer vi til utgiftene til varer og tjenester og investeringene som er gjort av innbyggerne i et land i løpet av en viss tidsperiode (som normalt er hvert år, selv om det kan måles kvartalsvis). I dette tilfellet, når vi snakker om en innbygger, viser vi … Les mer

Kategorier K