Hva er innenlandsk etterspørsel?

Når vi snakker om innenlandsk etterspørsel eller innenlandsk etterspørsel, refererer vi til utgiftene til varer og tjenester og investeringene som er gjort av innbyggerne i et land i løpet av en viss tidsperiode (som normalt er hvert år, selv om det kan måles kvartalsvis). I dette tilfellet, når vi snakker om en innbygger, viser vi … Les mer