Hva er Employer Branding?

Konseptet med arbeidsgivermerking refererer til konstruksjonen, av selskaper, av et merke som en arbeidsgiver, rettet mot arbeidstakere. Den er basert på å lage strategier og handlinger som genererer et positivt image hos menneskene som jobber for selskapet, og som har innvirkning på arbeidsmarkedet. Fordeler med arbeidsgivermerking Målet med merkevarebygging er å få arbeidstakere til å … Les mer