Bostedsdefinisjon

Bostedsdefinisjonen er den juridiske definisjonen av en persons faste bolig. Bosted er viktig for inntektsskatteformål fordi det bestemmer hvilken skattejurisdiksjon en person er underlagt. En persons bosted er vanligvis landet de har statsborgerskap i, men det kan også være landet der vedkommende har sitt faste opphold. Er bosted det samme som skattemessig bosted? Bosted og … Les mer

skal annonseres (TBA)

Å bli annonsert (TBA) er et begrep som brukes for å beskrive en hendelse eller aktivitet som ennå ikke er planlagt. Den brukes ofte som plassholder inntil mer informasjon er tilgjengelig. TBA kan brukes til å beskrive en hendelse som er i planleggingsstadiet, eller den kan brukes til å beskrive en hendelse som allerede er … Les mer

Hva er marginal nytte?

Konseptet med marginal nytte dukket opp på XNUMX-tallet for å definere den ekstra tilfredsheten eller avledede fordelen som en kjøper oppnår ved å konsumere en ekstra enhet av en vare eller tjeneste. Denne variabelen, viktig for å forstå economía, brukes av eksperter til å angi den nøyaktige mengden produkt som en person vil kjøpe. Vi … Les mer

Kategorier G