Hvordan avgifter fungerer

«Hvordan avgifter fungerer» er et begrep som brukes for å beskrive prosessen der bedrifter tar betalt for tjenestene sine. Gebyrene som bedrifter krever, kan variere avhengig av typen tjeneste de tilbyr, størrelsen på virksomheten og plasseringen av virksomheten. Det er imidlertid noen generelle prinsipper som gjelder for hvordan gebyrer fungerer. Det første prinsippet er at … Les mer

Mesokurtic

Mesokurtosis er et statistisk mål på graden av peakedness av en fordeling. Det beregnes som forskjellen mellom kurtosis av en fordeling og kurtosis av normalfordelingen. Kurtosisen til en distribusjon er et mål på graden av peakedness av distribusjonen. Kurtosis av normalfordelingen er null. Derfor sies en fordeling med en kurtose større enn null å være … Les mer