Hva er et foretrukket utbytte?

Et foretrukket utbytte er et utbytte som utbetales til aksjonærene før det utbetales felles utbytte. Foretrukne aksjonærer har vanligvis preferanse fremfor vanlige aksjonærer når det gjelder å motta utbytte og andre selskapsutdelinger, men de kan også ha mindre stemmerett enn vanlige aksjonærer. Hva skjer når en foretrukket aksje forfaller? Foretrukne aksjer er en type investering … Les mer