Emblementer

Emblementer er en type fast eiendom som refererer til avlinger som er plantet, men ennå ikke høstet. Begrepet brukes oftest i referanse til jordbruksland, men kan teknisk sett gjelde for alle land som avlinger dyrkes på. Emblementer regnes som personlig eiendom, i motsetning til fast eiendom, fordi de ikke er permanent knyttet til landet. Hva … Les mer

Boomernomics Definisjon

Boomernomics definisjon refererer til studiet av hvordan baby boomer-generasjonen (de født mellom 1946 og 1964) oppfører seg i økonomien. Det omfatter deres forbruksmønstre, investeringsbeslutninger og den generelle økonomiske effekten. Mange eksperter mener at forståelse av boomernomics er avgjørende for å forstå den nåværende og fremtidige tilstanden til økonomien. Tross alt er babyboomere nå den største … Les mer

Bruksgebyr

Et bruksgebyr er et gebyr som kreves av en långiver for bruk av lånte midler. Gebyret er typisk en prosentandel av lånebeløpet og betales på forhånd når lånet tas opp. Utnyttelsesgebyrer er vanlige med bedriftslån og kredittlinjer. Skader høy utnyttelse kredittscore? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke … Les mer