Hva betyr multinomial distribusjon?

Multinomialfordeling er en sannsynlighetsfordeling som beskriver resultatene av et multinomielt eksperiment. Et multinomeksperiment er et eksperiment som har flere utfall, som hver kan klassifiseres i en av flere gjensidig utelukkende kategorier. Tenk for eksempel på et eksperiment som består av å vende en mynt tre ganger. De mulige resultatene av dette eksperimentet er {HHH, HHT, … Les mer