Hvordan forstå delinquency rates

Misligholdsrater er en nøkkelfaktor når man skal vurdere helsen til en låneportefølje. Forsinket beløp representerer antall lån som er forfalt med 30 dager eller mer. Misligholdsprosenten er forsinkelsene i prosent av totalt antall lån. En høy misligholdsrate kan indikere at en långiver har problemer med å kreve inn betalinger fra låntakere. Dette kan være et … Les mer