Hvordan hypothecation fungerer

Hypotekering er pantsettelse av eiendom for å sikre et lån eller annen forpliktelse. Eiendommen som er pantsatt kan være fast eiendom, en bil, smykker eller annen personlig eiendom. Den som pantsetter eiendommen kalles hypothecator og den som eiendommen er pantsatt til kalles hypothecatee. Hva er foreldelsesfristen for en hypotekasjonsavtale? Foreldelsesfristen for en hypotekasjonsavtale er typisk … Les mer

Høyre side (RHS) Definisjon

Definisjonen på høyre side er et begrep som brukes for å beskrive prosessen med å definere parametrene til en handel før handelen inngås. Dette inkluderer å sette stop loss, ta profitt og andre risikostyringsnivåer. Det innebærer også å bestemme størrelsen på posisjonen og inn- og utgangspunktene. Hva står Lths for? Lths står for «langsiktig hold … Les mer