Personlige forbruksutgifter: Hva det er og hvordan det måles

. Hva er personlige forbruksutgifter (PCE)? Personlige forbruksutgifter (PCE) er et mål på hvor mye penger enkeltpersoner bruker på varer og tjenester. Dette inkluderer utgifter til ting som mat, klær, bolig, transport og underholdning. PCE brukes til å spore endringer i forbruksmønstre og er en viktig indikator på økonomisk aktivitet. Hvorfor er KPI det beste … Les mer