Indirekte skatt: definisjon, betydning og vanlige eksempler

Indirekte skatt: Definisjon og eksempler. Hva er ikke indirekte skatt? Indirekte skatter er skatter som pålegges på salg eller utveksling av varer og tjenester, i motsetning til direkte skatter, som pålegges inntekt eller formue. Noen eksempler på indirekte skatter inkluderer merverdiavgift (moms), omsetningsavgift, særavgifter og toll. Hvor mange typer indirekte skatter finnes det? Det er … Les mer