Hva er renprisen?

Renprisen er prisen på en obligasjon som ekskluderer rentene som har påløpt siden siste kupongbetaling. Dette i motsetning til den skitne prisen, som inkluderer påløpte renter. Den rene prisen er også noen ganger referert til som «flat pris.» Hva er en oppryddingsbinding? En oppryddingsobligasjon er en type bedriftsobligasjon som utstedes av et selskap for å … Les mer

Parverdi Definisjon

Pålydende er den pålydende verdien av en obligasjon eller annen rentebærende verdi. Dette er beløpet som utstederen godtar å betale innehaveren ved forfall, forutsatt at alle rentebetalinger er utført i tide. Begrepet brukes også mer generelt for å referere til den opprinnelige verdien av en eiendel, selv om den eiendelen ikke er et verdipapir. For … Les mer

Bank of First Deposit (BOFD)

En bank med første innskudd er en bank der en kunde først setter inn lønnsslipp eller andre midler. Banken kan også være betaleren på sjekken eller kan ganske enkelt være banken der kontoen holdes. Banken for første innskudd er vanligvis banken der kontoen holdes og er også betaleren på sjekken. Hvorfor er bankinnskudd viktig? Bankinnskudd … Les mer