Hva er en kollektiv avtale?

Vi definerer en tariffavtale som avtalen eller pakten inngått mellom to eller flere personer eller organisasjoner, på en bestemt sak. En tariffavtale er derfor en type pakt eller avtale om arbeidsforhold, rettigheter og forpliktelser, som regulerer en viss profesjonell sektor. Avtalen er et resultat av kollektive forhandlinger mellom representantene for arbeiderne og arbeidsgiveren. Det vil … Les mer

Kategorier K