Definisjon av lukkeperiode

En definisjon av nærperiode er en begrensning som settes på enkelte personer som er kjent med ikke-offentlig informasjon om et selskap som er i ferd med å frigi inntjening. Disse personene har ikke lov til å handle aksjen i perioden frem til resultatutgivelsen. Definisjonen av nærperiode er ment å beskytte investorer mot urettferdig innsidehandel. Hvor … Les mer

Hva er farge i opsjonshandel?

Farge i opsjonshandel refererer til forskjellen i kjøps- og salgsprisen på en opsjon. Budprisen er prisen en trader er villig til å betale for en opsjon, mens salgsprisen er prisen en trader er villig til å selge en opsjon. Forskjellen mellom kjøps- og salgskurs er kjent som spredningen. Begrepet «farge» brukes ofte for å beskrive … Les mer