En definisjon og forklaring av bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi er en gren av økonomi som omhandler allokering av ressurser og prismekanismer innenfor rammen av næringsorganisasjoner og markedsøkonomi. Den omfatter mikroøkonomi, som ser på atferden til individuelle bedrifter og forbrukere, og makroøkonomi, som ser på økonomien som helhet. Bedriftsøkonomi omfatter et bredt spekter av emner, inkludert markedsanalyse, ressursallokering, forretningsplanlegging og økonomistyring. Det er opptatt … Les mer

Accretive Acquisition

Et akkretivt oppkjøp er et oppkjøp som forventes å øke inntjening per aksje (EPS) til det overtakende selskapet. Økningen i EPS oppnås typisk ved å legge det oppkjøpte selskapets inntjening til det overtakende selskapets inntjening, og deretter dele på antall utestående aksjer. Den resulterende EPS er vanligvis større enn EPS for det overtakende selskapet før … Les mer