De forente nasjoner (FN)

De forente nasjoner (FN) er en internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945. Dens uttalte mål er å legge til rette for samarbeid innen folkerett, internasjonal sikkerhet, økonomisk utvikling, sosial fremgang, menneskerettigheter og oppnåelse av verdensfred. FN ble grunnlagt etter andre verdenskrig for å erstatte Folkeforbundet, for å stoppe kriger mellom land og for å gi en … Les mer