Deficiency Letter

Et mangelbrev er et formelt dokument utstedt av Securities and Exchange Commission (SEC) til et offentlig selskap som har levert en ufullstendig eller unøyaktig rapport. Brevet skisserer de konkrete manglene i rapporten og gir selskapet en frist for å rette dem. Hvis selskapet ikke retter opp manglene innen den angitte tidsrammen, kan SEC iverksette tvangstiltak … Les mer

Erverver

En erverver er et selskap som gjennomfører en fusjon eller oppkjøp med et annet selskap. Begrepet kan også referere til personen eller gruppen av personer som starter transaksjonen. Ved fusjon eller oppkjøp er erverver selskapet som kjøper eller overtar et annet selskap. Målselskapet er selskapet som kjøpes eller overtas. Begrepene «kjøper» og «selger» kan også … Les mer