Pareto effektivitetseksempler og produksjonsmuligheter Frontier

Pareto-effektivitet er en tilstand av allokering av ressurser der det er umulig å gjøre et individ bedre stilt uten å gjøre minst ett individ dårligere. Konseptet er oppkalt etter den italienske økonomen Vilfredo Pareto, som brukte konseptet i sine studier av økonomisk effektivitet og inntektsfordeling. En Pareto-effektiv allokering av ressurser er en hvor det er … Les mer

Hva er befolkningen i arbeidsfør alder?

Befolkningen i arbeidsfør alder er befolkningen i yrkesaktiv alder, som typisk defineres som mellom 18 og 65 år. Befolkningen i arbeidsfør alder er en nøkkeldemografi for mange bedrifter og organisasjoner, ettersom de typisk er befolkning som jobber mest aktivt og bidrar til økonomien. Størrelsen på befolkningen i arbeidsfør alder kan ha en betydelig innvirkning på … Les mer