Papirmillionær

En papirmillionær er en investor som har en papirfortjeneste på investeringen. Dette overskuddet realiseres ikke før investeringen er solgt. Papirmillionærer assosieres ofte med folk som investerer i aksjer, men begrepet kan gjelde enhver investering. Hva er papiraktiva? Papiraktiva er alle finansielle eiendeler som ikke er fysiske, og som kun eksisterer som oppføringer i en database. … Les mer

Hva er et obligasjonstilbud?

Et obligasjonskurs er prisen som en obligasjon handles til i markedet. Sitatet inkluderer obligasjonens rente, pålydende verdi og nåværende avkastning. Hvorfor utsteder selskaper obligasjoner? Obligasjoner er en type gjeldsinstrument som selskaper bruker for å skaffe kapital. Ved å utstede obligasjoner kan selskaper låne penger fra investorer og bruke disse pengene til ulike formål, for eksempel … Les mer