Korrespondentbank: Definisjon og hvordan det fungerer

En finansinstitusjon som yter tjenester til en annen bank kalles en korrespondentbank. Hva er forskjellen mellom korrespondentbank og mottakerbank? Korrespondentbanken er banken som en betaling foretas gjennom på vegne av avsender. Mottakerbanken er banken som midlene sendes til. I noen tilfeller kan korrespondentbanken og mottakerbanken være samme bank. Hva er korrespondentbank AML? Korrespondentbank er et … Les mer