Valutaopsjon

En valutaopsjon er en type opsjon som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en spesifisert valuta til en spesifisert valutakurs på eller før en spesifisert dato. Valutaopsjoner brukes av valutahandlere for å sikre seg mot valutakursrisiko, eller for å spekulere i endringer i valutakurser. Hva er fordelene med en valutaopsjonskontrakt … Les mer