Hva betyr «løpe med landet»?

Uttrykket «løper med landet» brukes ofte i eiendom for å beskrive en situasjon der noen eier et stykke eiendom og har rett til å bruke det på den måten de finner passende, uten å måtte få tillatelse fra noen andre. Dette inkluderer retten til å bygge på landet, bruke det til jordbruk eller ranching, eller … Les mer

Hva er utsatt kompensasjon?

Med «utsatt kompensasjon» menes enhver kompensasjon som er opptjent i løpet av ett år, men ikke utbetalt før et senere år. Dette kan skje av en rekke årsaker, for eksempel når en ansatt godtar å gi avkall på en del av sin nåværende lønn i bytte mot å motta en større bonus eller lønn i … Les mer