CAMELS vurderingssystem: hvordan det beregnes

Hva er CAMELS vurderingssystem? CAMELS Rating System er en metode for å vurdere sikkerheten og soliditeten til banker og andre finansinstitusjoner. Akronymet står for Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Likviditet og Sensitivitet for markedsrisiko. Hver faktor tildeles en vekt, og vurderingene beregnes deretter ved hjelp av en formel. CAMELS Rating System brukes av regulatorer for … Les mer