ekstern direktør

Eksterne styremedlemmer er medlemmer av et selskaps styre som ikke er ansatt i selskapet. Vanligvis hentes de inn fra andre selskaper for å gi et objektivt perspektiv på selskapets anliggender. Utenforstående styremedlemmer er ikke involvert i den daglige driften av selskapet og er ikke knyttet til selskapets ledelse. Hva betyr begrepene i og utenfor styremedlemmer? … Les mer