Closely Held Corporation

Et nært holdt selskap er et selskap som ikke er børsnotert og hvis aksjer ikke er lett tilgjengelige for kjøp av allmennheten. I de fleste tilfeller eies disse selskapene av en liten gruppe individer, ofte familiemedlemmer eller nære venner. Det er en rekke fordeler ved å eie aksjer i et nært holdt aksjeselskap. For det … Les mer