Kontantreserver Definisjon

Definisjonen av kontantreserver er mengden kontanter som en bank er pålagt å holde på sin reservekonto, som fastsatt av sentralbanken. Reservekravene varierer fra land til land, og er typisk en prosentandel av bankens totale innskudd. For eksempel, hvis en bank har innskudd på 100 millioner dollar og sentralbankens reservekrav er 10 %, må banken holde … Les mer

Regnskapssyklusen er prosessen med å registrere, klassifisere og oppsummere finansielle transaksjoner for å utarbeide regnskaper

Hva er regnskapssyklusen? Regnskapssyklusen er prosessen som selskaper bruker for å registrere og rapportere sine økonomiske aktiviteter. Denne syklusen inkluderer vanligvis fire hovedtrinn: 1. Registrering av økonomiske transaksjoner 2. Klassifisering og oppsummering av transaksjoner 3. Utarbeidelse av regnskap 4. Avslutning av bøkene Hva er de tre 3 grunnleggende prosessene for regnskap ? De tre grunnleggende … Les mer