Anskaffelseskostnad Definisjon

Anskaffelseskost for en eiendel er kostnaden som påløper for å anskaffe eiendelen. Dette inkluderer kjøpesummen for eiendelen, samt eventuelle kostnader som påløper for å bringe eiendelen til sin nåværende plassering og tilstand. Kjøpesummen er den mest åpenbare komponenten i anskaffelsessummen, men den er ikke den eneste. Hvis du for eksempel kjøper en bil, er kjøpesummen … Les mer

Hva du trenger å vite om markedsmakt

I grunnleggende termer er markedsmakt et firmas evne til å påvirke markedsprisen på en vare eller tjeneste. Markedsmakt oppstår når en bedrift er i stand til å påvirke markedsprisen på en vare eller tjeneste i kraft av sin størrelse eller markedsandel. Med andre ord er markedsmakt et firmas evne til å øke prisene uten å … Les mer

Hva er kumulativ rente?

Akkumulerte renter er den totale renten som har påløpt et lån over tid. Dette kan beregnes ved å ta det opprinnelige lånebeløpet, multiplisere det med renten, og deretter multiplisere det med antall år lånet har vært utestående. Hvordan beregner du rente? Rentene på lån kan enten være faste eller variable. En fast rente betyr at … Les mer