Avskrivninger, avskrivninger og amortisering

DD&A Hvilken type utgift er amortisering? Amortisering refererer til prosessen med å allokere kostnaden for en immateriell eiendel over dens utnyttbare levetid. Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske eiendeler som gir økonomiske fordeler til en virksomhet, men som ikke har en fysisk form. Eksempler på immaterielle eiendeler inkluderer patenter, opphavsrettigheter og goodwill. Amortiseringskostnaden resultatføres som en reduksjon … Les mer