Definere, identifisere og eksempler på en snuoperasjon

Hva er en snuoperasjon? En snuoperasjon er en situasjon der en bedrift eller organisasjon som tidligere var i tilbakegang begynner å komme seg og forbedre seg. Dette kan innebære en rekke ulike endringer og initiativer, alle rettet mot å forbedre den totale ytelsen til selskapet. Omvendinger kan være utfordrende å oppnå, men kan være svært … Les mer

Master Notes Definisjon

Master Notes Definisjon: En master Note er en type gjeldsinstrument som brukes av utstedere til å skaffe kapital ved å selge obligasjoner til investorer. Hovedsedler utstedes vanligvis av store finansinstitusjoner og selskaper. Hva er verdipapirsedler? En sikkerhetsseddel er et gjeldsinstrument som representerer et lån gitt av en investor til et selskap eller annen enhet. Lånet … Les mer

Long Leg Definition

Langbensdefinisjonen er avstanden mellom innløsningsprisen på opsjonen og den underliggende eiendelens pris. Det lange benet er den siden av handelen med høyere utløsningspris. Hva er flerlags opsjonsstrategi? Multi-leg opsjonsstrategier er de som involverer handel med to eller flere opsjonskontrakter samtidig. Den vanligste typen multi-leg opsjonsstrategi er straddle, som innebærer å kjøpe en samtale og en … Les mer

Hva er lov om verdipapirmarkeder?

Loven om verdipapirmarkedet er det lov som regulerer det offentlige tilbudet av verdipapirer, så vel som andre aktiviteter som har å gjøre med det offentlige som tilbyr verdipapirer, deres struktur, mekling eller relaterte aktiviteter. Blant noen av aktivitetene som denne loven regulerer, finner vi: Regulering av børsnotering av verdipapirer Formidlingen av verdipapirer i markedet Omfanget … Les mer

Kategorier L