Naturalfordeling

En naturalutdeling er en type utdeling fra en pensjonskonto der kontoinnehaveren mottar eiendelene på kontoen i form av fysiske eiendeler, i stedet for i kontanter. Denne typen distribusjon kan brukes til å diversifisere ens beholdning eller for å unngå å betale skatt på kontoen. Hva regnes som DNI? DNI, eller «ønsket nettoinntekt», er inntekten du … Les mer