Advance/Decline Line: Hva det er og hvordan du bruker det

Advance/Decline Line er en teknisk indikator som måler antall aksjer som går frem mot de som synker på en gitt dag. Hva er symbolet for forhånds-/avvisningslinjen? Symbolet for frem/ned-linjen er en "A" med en horisontal linje gjennom.

Hva er S&P 500 frem/ned-linjen?

S&P 500 frem/ned-linjen er en teknisk indikator som måler antall aksjer i S&P 500-indeksen som stiger eller faller. Indikatoren kan brukes til å måle den generelle retningen til markedet og identifisere markedsvendepunkter.

Frem-/nedgangslinjen beregnes ved å ta forskjellen mellom antall aksjer som stiger og antall aksjer som faller. Hvis antall aksjer som stiger er større enn antall aksjer som faller, vil indikatoren være positiv. Hvis antall aksjer som faller er større enn antall aksjer som stiger, vil indikatoren være negativ.

Frem-/nedstrekningslinjen er et nyttig verktøy for teknisk analyse fordi den kan brukes til å bekrefte andre tekniske indikatorer. For eksempel, hvis S&P 500 stiger og frem-/nedgangslinjen også stiger, så er dette en bekreftelse på at markedet er i en oppgående trend. Motsatt, hvis S&P 500 faller og frem-/nedgangslinjen også faller, så er dette en bekreftelse på at markedet er i en nedadgående trend.

Frem-/nedgangslinjen kan også brukes til å identifisere vendepunkter i markedet. For eksempel, hvis markedet er i en oppgående trend og frem-/nedgangslinjen begynner å falle, kan dette være et tegn på at opptrenden nærmer seg slutten. Tilsvarende, hvis markedet er i en nedadgående trend og frem-/nedgangslinjen begynner å stige, kan dette være et tegn på at nedtrenden nærmer seg slutten.

Det er viktig å merke seg at frem-/nedgangslinjen er en etterslepende indikator, noe som betyr at det kan ta litt tid før den signaliserer en endring i markedet. Som sådan er den best brukt sammen med andre tekniske indikatorer. Hvor er D-trener i tog? D-bussen er vanligvis plassert midt i toget.

Hvordan måler du markedsbredden?

Det er noen få måter å måle markedsbredden på.

En måte er å se på antall aksjer som stiger kontra antall aksjer som faller. Dette kan gjøres ved å bruke et forhold eller en indeks, for eksempel NYSE Advance/Decline Ratio eller Breadth Thrust Indicator.

En annen måte å måle markedsbredden på er å se på antall aksjer som gjør nye 52-ukers høyder kontra antall aksjer som gjør nye 52-ukers laveste nivåer. Dette kan gjøres ved å bruke en indeks, for eksempel NYSE 52-Week High/Low Ratio.

En annen måte å måle markedsbredden på er å se på det totale volumet av aksjer som stiger kontra det totale volumet av aksjer som faller. Dette kan gjøres ved å bruke en indeks, for eksempel NYSE Breadth Volume Ratio.

Hva er et avtagende problem? En fallende emisjon er et verdipapir som opplever en nedadgående kurstrend. Dette kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert en generell nedgang i markedet, negative nyheter om selskapet eller dårlige inntjeningsrapporter. Tekniske analytikere vil ofte bruke trendlinjer og støtte- og motstandsnivåer for å identifisere avtagende problemer.