adresseverifiseringstjeneste (AVS)

Adresseverifiseringstjenesten (AVS) er et system som brukes til å bekrefte adressen til en person eller bedrift. Denne tjenesten brukes ofte av virksomheter som sender ut store mengder post, for eksempel banker og kredittkortselskaper. AVS-systemet kan også brukes av enkeltpersoner til å bekrefte sin egen adresse.

AVS-systemet fungerer ved å sammenligne adressen oppgitt av kunden med adressen som er registrert hos kredittbyrået. Hvis de to adressene samsvarer, vil AVS-systemet gi et positivt svar. Hvis de to adressene ikke stemmer overens, vil AVS-systemet gi et negativt svar.

AVS-systemet er ikke perfekt, og det er mulig for en kunde å oppgi feil adresse som likevel vil resultere i et positivt svar fra AVS-systemet. AVS-systemet kan imidlertid være et verdifullt verktøy for bedrifter og enkeltpersoner for å bekrefte adresser.

Er AVS-sjekk obligatorisk? Det er ingen lov som krever at du får en AVS-sjekk når du gir kreditt til en kunde, men mange bedrifter velger å gjøre det som en måte å redusere risikoen for svindel. AVS-sjekker hjelper til med å bekrefte at kundens faktureringsadresse samsvarer med adressen på kredittkortet, noe som kan bidra til å forhindre uredelige belastninger.

Hvorfor får jeg stadig AVS-mismatch?

Det er noen få grunner til at du kan fortsette å få AVS mismatch-feil når du prøver å behandle en kreditt- eller debetkorttransaksjon.

Først må du kontrollere at du oppgir riktig kortnummer, utløpsdato og CVV-kode. Hvis noen av disse tallene er angitt feil, vil transaksjonen bli avvist.

For det andre, sjekk om faktureringsadressen du oppgir samsvarer med adressen som er registrert hos kortutstederen. Hvis adressene ikke stemmer overens, vil transaksjonen bli avvist.

For det tredje krever noen kortutstedere at postnummeret oppgis for at AVS-kontrollen skal fungere korrekt. Hvis du ikke oppgir postnummeret, vil transaksjonen bli avvist.

For det fjerde, noen kortutstedere støtter ikke AVS-sjekker. Hvis dette er tilfelle, vil transaksjonen bli avvist.

Hvis du fortsatt har problemer, vennligst kontakt kortutstederen eller selgeren der du prøver å foreta kjøpet for ytterligere hjelp.

Hvilket formål tjener adresseverifiseringssystem AVS?

Hensikten med adresseverifiseringssystemet (AVS) er å bekrefte adressen til personen eller virksomheten som forsøker å foreta et kjøp med et kredittkort. Dette systemet bidrar til å forhindre svindel ved å bekrefte at personens navn og adresse samsvarer med informasjonen som er registrert hos kredittkortutstederen. Bekrefter kredittkortselskaper adressen? Ja, kredittkortselskaper bekrefter adressene til kundene sine. Dette gjør de for å forhindre svindel og for å sikre at kundene kan motta sine kontoutskrifter og annen kommunikasjon fra kredittkortselskapet. Kredittkortselskapet kan bruke en tredjepartstjeneste for å bekrefte adressen, eller det kan bruke sine egne interne systemer.

Hvordan bekrefter bankene adressen din?

Banker bruker en rekke metoder for å bekrefte adressen din. Den vanligste metoden er å sjekke kredittrapporten din. Banker kan også bruke offentlige registre for å bekrefte adressen din, eller de kan kontakte ditt energiselskap eller utleier for å bekrefte adressen din. Hvis du nylig har flyttet, kan banken din kreve at du oppgir ytterligere dokumentasjon, for eksempel en strømregning eller leieavtale, for å bekrefte den nye adressen din.