Definisjon av hovedbolig

Internal Revenue Service (IRS) tilbyr skattefradrag for huseiere som bruker hjemmene sine som primærbolig. Fradraget kan tas for boliglånsrenter betalt på den første $1 millionen av gjeld, samt for eiendomsskatt. For å kvalifisere for fradraget, må skattyter sende inn et skjema 1040 og spesifisere deres fradrag. Hva er fritak for hovedbolig? Hovedboligfritaket er et skattefradrag som lar boligeiere frita et visst beløp av boligens verdi fra gevinstskatt. Fritaket er tilgjengelig ved salg av en hovedbolig, og kan kreves av både kanadiske statsborgere og fastboende. Fritaket kan kreves av enkeltpersoner, truster og selskaper.

Hvem kan kreve fritak for hovedbolig? Fritaket for hovedbolig er tilgjengelig for enhver skattyter som eier og bor i en bolig som er deres primære bolig. Det kreves ingen minimum eierskap eller botid for å kreve fritaket, og det kan kreves for enhver bolig som er skattyters primærbolig, uavhengig av om det er et hus, leilighet, leilighet, bobil eller annen type bolig. bolig.

Hvordan beviser jeg min primære bolig for kapitalgevinster?

Det er noen forskjellige måter du kan bevise din primære bolig for kapitalgevinstformål:

-En måte er å oppgi en boliglånsoppgave eller eiendomsskatteregning i ditt navn for den aktuelle adressen.
-En annen måte er å oppgi strømregninger (for eksempel strøm, gass, vann, kabel osv.) i ditt navn for den aktuelle adressen.
-Hvis du eier boligen, kan du også levere en kopi av skjøtet som viser navnet ditt som eier.
-Hvis du leier, kan du gi kopi av leieavtalen.
-Til slutt kan du gi annen dokumentasjon som du mener kan være nyttig for å bevise at den aktuelle adressen er din primære bolig.

Hvordan gjør jeg mitt andre hjem til min primære bolig?

For å gjøre ditt andre hjem til din primære bolig for skatteformål, må du oppfylle kravene til eierskap og belegg fastsatt av Internal Revenue Service (IRS). Disse kravene sier at du må eie boligen i minst to år og bebo den i minst 14 dager ut året. I tillegg kan du bare ha én primærbolig om gangen.

Hvis du oppfyller disse kravene, kan du kreve ditt andre hjem som din primære bolig på din føderale selvangivelse. Dette vil tillate deg å dra nytte av visse skattefradrag og kreditter, for eksempel boliglånsrentefradrag. Kan du ha to primære boliger i forskjellige stater? Ja, du kan ha to primære boliger i forskjellige stater. Du kan imidlertid bare kreve én primærbolig på skatten din. Det betyr at du må velge hvilken bolig du ønsker å ha som hovedbolig skattemessig.