Trading Book

En handelsbok er en portefølje av finansielle instrumenter som holdes av en finansinstitusjon med det formål å handle. Instrumentene i en handelsbok kjøpes og selges av mange grunner, inkludert for å dra nytte av markedsbevegelser, for å sikre andre posisjoner eller for å gi likviditet til markedet.

Begrepet "handelsbok" brukes i kontrast til "bankbok", som består av instrumentene som holdes av en finansinstitusjon for andre formål enn handel, for eksempel å generere renteinntekter eller for å oppfylle regulatoriske krav.

Hva er de to typene handel?

Det er to typer handel: skjønnsmessig og systematisk.

Skjønnsmessig handel er en type handel som innebærer å ta avgjørelser basert på en kombinasjon av faktorer, inkludert magefølelse, markedsforhold og personlig erfaring. Denne typen handel krever høy grad av dyktighet og erfaring, samt en dyp forståelse av markedet.

Systematisk handel er en type handel som er avhengig av et sett med regler eller et system for å ta beslutninger. Denne typen handel brukes ofte av store institusjonelle investorer, da den kan bidra til å fjerne følelser fra beslutningsprosessen.

Hva er de 3 typene handel?

1. Bransjeintern handel: Dette er handel mellom bedrifter innenfor samme bransje. For eksempel handel mellom to bilprodusenter.

2. Tverrbransjehandel: Dette er handel mellom bedrifter i ulike bransjer. For eksempel handel mellom en bilprodusent og en stålprodusent.

3. Handel utenom industri: Dette er handel mellom selskaper og enheter utenfor industrien. For eksempel handel mellom en bilprodusent og en forhandler.

Hva er en teknisk handelsmann?

En teknisk handelsmann er en type handelsmann som er avhengig av teknisk analyse for å ta handelsbeslutninger. Teknisk analyse er en metode for å forutsi fremtidige prisbevegelser ved å analysere tidligere prisdata. Tekniske tradere tror at prisene beveger seg i mønstre som kan identifiseres og at disse mønstrene kan brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser.

Tekniske handelsmenn bruker en rekke teknikker for å identifisere handelsmuligheter. Disse teknikkene inkluderer ting som tekniske indikatorer, diagrammønstre og prishandlingsanalyse. Tekniske handelsmenn bruker ofte flere teknikker i kombinasjon for å ta handelsbeslutninger.

Teknisk analyse kan brukes til å handle en rekke finansielle instrumenter, inkludert aksjer, råvarer, valutaer og indekser. Mange tekniske handelsmenn fokuserer på et bestemt instrument eller marked.

Hvordan blir jeg en handelsbok?

For å bli en handelsbok, må du ha en solid forståelse av finansmarkedene og handelsprosessen. Du må også kunne analysere økonomiske data og ta informerte beslutninger om hvor du skal allokere ressursene dine.

Det finnes en rekke måter å få de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å bli en handelsbok. Et alternativ er å forfølge en grad i business, økonomi eller finans. Alternativt kan du ta nettkurs eller delta på seminarer som tilbys av profesjonelle handelsorganisasjoner. Alternativt kan du prøve å lære av erfaring ved å jobbe som assisterende handelsmann eller praktikant i en finansinstitusjon.

Hvilken bok er best for å lære handel?

Den beste boken for å lære handel er "The Art and Science of Technical Analysis" av John J. Murphy.

Denne boken dekker alt det grunnleggende innen teknisk analyse, inkludert diagrammønstre, indikatorer og handelssystemer. Den inkluderer også en del om risikostyring, som er avgjørende for enhver næringsdrivende.