Total Permanent Disability (TPD)

Total Permanent Disability (TPD) er definert som en skade eller sykdom som hindrer en person i å jobbe igjen i noen kapasitet. Dette kan være et resultat av en fysisk skade, en psykisk lidelse eller en kombinasjon av begge. TPD-forsikring er designet for å gi økonomisk beskyttelse for personer som ikke kan jobbe på grunn av funksjonshemming. Det kan bidra til å dekke utgifter som medisinske regninger, levekostnader og rehabiliteringskostnader.

Hva kalles uføretrygd?

Det finnes noen forskjellige typer uføretrygd, hver med sitt eget navn. Social Security Disability Insurance (SSDI) og Supplemental Security Income (SSI) er begge programmer administrert av Social Security Administration (SSA) som gir fordeler til funksjonshemmede. SSDI er for funksjonshemmede arbeidstakere og deres familier, mens SSI er for funksjonshemmede personer med lav inntekt. Det er også funksjonshemmingsprogrammer på statlig nivå, som varierer fra stat til stat. Hva er den foretrukne betegnelsen for funksjonshemmede? Den foretrukne betegnelsen for "funksjonshemmet" er "person med funksjonshemming."

Hva er betingelsen for total varig uførhet?

Total permanent uførhet (TPD) er en tilstand der en person ikke lenger er i stand til å arbeide på grunn av en skade eller sykdom. Dette kan være en fysisk eller psykisk tilstand som hindrer den enkelte i å kunne utføre pliktene i jobben sin. TPD kan være delvis eller total, noe som betyr at individet kan være ute av stand til å jobbe i sitt valgte felt, eller de kan være helt ute av stand til å jobbe. Hva kalles varig funksjonshemming? Varig funksjonshemming kalles «total and permanent disability» (TPD) i USA. TPD er en type forsikring som utbetaler ytelser til personer som ikke kan jobbe på grunn av varig uførhet.

Hvordan vet du om funksjonshemmingen din er permanent og total?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, siden hvert tilfelle er unikt og avgjørelsen av hvorvidt en funksjonshemming er permanent og totalt kan være kompleks. Det er imidlertid noen generelle retningslinjer som kan brukes for å gjøre denne avgjørelsen.

Til å begynne med er det viktig å forstå at begrepet "varig og total funksjonshemming" generelt brukes for å beskrive en funksjonshemming som er både fullstendig og irreversibel. Med andre ord, en varig og total funksjonshemming er en funksjon som hindrer en person i å kunne jobbe igjen, og som ikke forventes å forbedre seg over tid.

Når det er sagt, er det noen få nøkkelfaktorer som vanligvis vil bli vurdert når man skal avgjøre om en funksjonshemming er permanent og total. Disse inkluderer:

1. Uførhetens art og alvorlighetsgrad.

2. Forventet varighet av funksjonshemmingen.

3. Individets alder, utdanning og arbeidserfaring.

4. Funksjonshemmingens innvirkning på den enkeltes evne til å utføre grunnleggende arbeidsaktiviteter.

5. Prognosen for utvinning fra funksjonshemmingen.

Til syvende og sist må avgjørelsen om hvorvidt en funksjonshemming er permanent og total, tas fra sak til sak. Men hvis du er usikker på om funksjonshemmingen din oppfyller kriteriene for å være permanent og total, er det alltid best å rådføre seg med en kvalifisert funksjonshemmingsadvokat eller annen juridisk person.