Sannsynlig maksimalt tap (PML)

Probable Maximum Loss (PML) er det estimerte maksimale tapet som med rimelighet kan oppstå fra den mest alvorlige kombinasjonen av fare, eksponering og sårbarheter. PML-estimater brukes til å bestemme mengden forsikringsdekning en bedrift bør kjøpe, samt oppbevaringsgrensen for et selvforsikret oppbevaringsprogram.

Hva er seismisk PML? Seismisk PML er en forsikring som dekker skader forårsaket av jordskjelv. Denne typen policy er vanligvis tegnet av bedrifter eller huseiere i områder der jordskjelv er vanlige. Politikken vil betale for reparasjoner av eiendommen samt tapte inntekter som følge av jordskjelvet. Hvordan beregnes PML i forsikring? PML er det maksimale beløpet som et forsikringsselskap vil utbetale for en dekket skade. Beregningen av PML varierer fra forsikringsgiver, men tar vanligvis hensyn til grensen for polisen, egenandelen, type krav og alder og type kjøretøy. Hva er EML og PML? EML og PML er begge typer forsikringer som kan kjøpes av bedrifter. EML-forsikring gir dekning for ansatte som blir skadet eller syk mens de jobber. PML-forsikring gir dekning for bedrifter i tilfelle de blir saksøkt for urettmessig oppsigelse, diskriminering eller andre ansettelsesrelaterte problemer.