Morris Plan Bank

Morris Plan Bank var en type bank som ble opprettet på begynnelsen av 1900-tallet som svar på panikken i 1907. Disse bankene tilbød smålån til arbeiderklassens folk som ikke hadde tilgang til tradisjonelle bankprodukter. Lånene ble vanligvis brukt til ting som hjemmereparasjoner eller medisinske regninger. Morris Plan Bank-modellen ble senere replikert av andre finansinstitusjoner og anses nå for å være en forløper for moderne lønningslån. Hva er BD i bankmessige termer? BD står for "Banking Division". Bankavdelingen i en bank er ansvarlig for bankens daglige drift, inkludert behandling av transaksjoner, journalføring og kundeservice. Bankavdelingen er også ansvarlig for at banken følger bankregelverket.

Hva er CRR og SLR?

Cash Reserve Ratio (CRR) er en prosentandel av totale innskudd som banker er pålagt å opprettholde hos RBI i form av kontanter.

Det lovbestemte likviditetsforholdet (SLR) er prosentandelen av totale innskudd som bankene er pålagt å opprettholde med seg selv i form av kontanter eller andre godkjente verdipapirer.

Hva er 3 C-kreditten?

Det er tre viktige faktorer å vurdere når du gir kreditt til en låntaker, som ofte blir referert til som "3 C-ene" for kreditt:

1. Kapasitet: Kan låntakeren betale tilbake gjelden? Dette bestemmes ved å vurdere låntakers nåværende og fremtidige inntekter og utgifter.

2. Sikkerhet: Hvilke eiendeler har låntaker som kan brukes til å sikre lånet? Dette gir utlåner en viss beskyttelse i tilfelle låntaker misligholder lånet.

3. Karakter: Hva er låntakerens historie med tilbakebetaling av gjeld? Dette bestemmes ved å se på låntakerens kredittrapport, som inkluderer informasjon om tidligere forsinkede betalinger, konkurser osv.

Hva er de 4 typene banker?

Det er fire typer banker i USA: kommersielle banker, sparebanker, kredittforeninger og investeringsbanker.

Forretningsbanker er den vanligste typen bank. De aksepterer innskudd, gir lån og tilbyr andre tjenester, for eksempel bankbokser og pengeoverføringer.

Sparebanker, også kalt spare- og låneforeninger, tar imot innskudd og gir lån. Kredittforeninger er medlemseide kooperativer som tilbyr banktjenester til medlemmene sine.

Investeringsbanker er ikke banker i tradisjonell forstand. De aksepterer ikke innskudd eller gir lån. I stedet garanterer eller finansierer de salg av verdipapirer. Hva er de tre regnskapsreglene? De tre regnskapsreglene er de generelt aksepterte regnskapsprinsippene (GAAP), International Financial Reporting Standards (IFRS) og Financial Accounting Standards Board (FASB) standarder.